Nguyên tắc cộng đồng

Mọi website lập ra đều có những nguyên tắc riêng, Đây là một website vì cộng đồng nên mọi người hãy cùng đóng góp để nó phát triển lớn mạnh nhé.

Về bình luận: Không sử dũng những ngôn từ thiếu văn hóa, Xuyên tạc thông tin, Bôi nhọ nhà nước và những từ ngữ kích động người khác khi bình luận trên website nguoithongthai.com